top of page

Financieel

De totale kost van het masterplan Zonneburcht wordt geraamd op €692 723,25.

€60 000 werd de voorbije jaren reeds uitgegeven aan infrastructuurwerken in de bestaande hemen (nieuw dak, nieuwe deuren en nieuwe centrale verwarming).

Voor het nieuwbouwproject is €575 000 geraamd.

De inrichting en afwerking van de nieuwbouw (industriële keuken, schilderwerken, …) wordt geraamd op een kleine €25 000.

Tot slot verwachten we nog ruim €35 000 uit te geven voor omgevingswerken (grondverzet, verhardingen terrein, aanleg speelheuvels, beplanting).

 

De kosten worden als volgt gedekt:

  • Reeds gefinancierd €60 000

  • Toelage gemeente €500 000

  • Eigen middelen €75 000

  • Restbedrag (financiële acties, giften,
    renteloze leningen): €58 000

 

TOTAAL: €693 000

De Chirolokalen en -terreinen worden tijdens weekends en vakanties verhuurd aan verenigingen of privé-initiatieven. Tot op vandaag staan de beide Chiro’s hier zelf voor in. Vanaf 1 september 2023 komt de verhuur in handen van de VZW. De inkomsten van de verhuur moeten de onderhouds-, energie- en afbetalingskosten dekken.

Financieel.PNG
bottom of page