top of page

Waarom verhuizen?

In 2003 bond de politieke fractie ‘Samen’ al een eerste keer de kat de bel aan: in het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kapellerie’ was er geen plaats voorzien voor chirolokalen.

Desondanks kregen de Chiromeisjes in 2011 de toelating om een nieuw leidings- en materiaalheem te bouwen. Het was bovendien de bedoeling om in een volgende fase uit te breiden met een overdekt speelzaaltje, maar in 2015 bleek dat de Chirolokalen niet langer pasten in het masterplan van de gemeente Staden (met de afbraak van woonzorgcentrum Sint-Jan, de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de toekomstplannen voor de gemeenteschool).

De VZW ging in gesprek met de toenmalige schepen van jeugd om een oplossing te zoeken die op lange termijn een winsituatie zou betekenen voor zowel de Chiro als voor de gemeenschap. Hoewel de erfpacht op de gronden pas verloopt in 2037 was het belangrijk snel een oplossing te vinden daar er een aantal grotere investeringen nodig zijn aan de lokalen van de Chiromeisjes (o.a. het dak).

In juni 2017 communiceerde de VZW samen met beide leidingsploegen dat de wil er was om beide Chiro’s te huisvesten op de site van de Chirojongens (Zonneburcht). Het grootste struikelblok, het financiële plaatje rondkrijgen, was dé voorwaarde om verdere stappen te kunnen zetten.

Na opnieuw verschillende overlegmomenten werd op de gemeenteraad van 24 september 2020 een investeringsbudget van €500 000 goedgekeurd voor de ruwbouw en afwerking van een nieuw chiroheem. Lang niet genoeg om de volledige kost te dekken, maar voldoende om te starten met ons bouwproject!

Op de gemeenteraad van 17 december 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen VZW en gemeente Staden. Hierdoor treedt de gemeente op als bouwheer, oud-leidster Ellemieke Neyt werd aangesteld als architecte en de bedoeling is om in het najaar van 2022 te starten met de werken. Op 1 september 2024 zou de verhuis rond moeten zijn. Al die tijd is het de bedoeling dat de Chirozondagen gewoon door kunnen gaan op de huidige locaties.

bottom of page